UPPDATERING

Log4U Version 1.01 - 20 maj 2012

  • Ändringar till föregående version
  • 1. Ctrl-Enter (s.k. tyst loggning) sparar QSO med ogiltiga testmeddelanden (dessa ger dock inga poäng eller multisar)
  • 2. Adif-Import (SMFF) tillåter lite mer felskrivningar i Adif-filer, t.ex. accepteras bandangivelse med eller utan "m" resp. "M"
  • 3. Bugfix på COM-portlista, när antal COM-portar är lika med noll! (Stoppade uppstart av programmet)
  • 4. Senaste Naturreservat.bin inkluderad (2012-05-20 - senaste nr SMFF-4265)

Uppdaterad version av Log4U finns nu på http://www.sk3bg.se/contest/log4u.htm

OBS! Vista och Windows 7 användare! Vid försök att starta Log4U förorsakar vissa ljudsystem ett felmeddelande. Antingen "Audio Mixer not found" - eller / och "Log4U har slutat fungera".

Problemet är känt och kommer att åtgärdas snarast!

Dela med dig av dina erfarenheter - både positiva och negativa. Flera användare kan ha samma typ av frågor eller funderingar som du har.

// Erkki SM5NBE